کارخانه‌ی اسباب‌بازی‌سازی

 • ۰
 • ۰

صدای رنگ‌ها

سیر کارخانه‌ی اسباب‌بازی را تا رسیدن به محصولاتی مانند پلیس قهرمان دنبال کردیم. امّا پس از آن چه شد؟

 • شکر ستان
 • ۰
 • ۰

یکی از هدف‌هایم به‌عنوان مربّی، تربیت انسان‌هایی کارآفرین و خلّاق است؛ افرادی که بتوانند محصولاتی تولید کنند. 

فکر می‌کردم، چگونه می‌توانم به این هدف دست یابم؟ اگر بخواهم بچّه‌هایم کارآفرین و تولیدکننده شوند، باید سعی کنم خودم کارآفرین و تولیدکننده شوم. در این صورت می‌توانم الگوی آن‌ها شوم. بنابراین تلاش کردم طرّاحی و ساخت محصولی را آغاز کنم.

کمی از آغاز این تلاش گذشته‌بود، که تصمیم گرفتم به کارخانه‌ی دو نفر از دوستانم در بیرون از شهر سر بزنم. این دوستان عزیز در کارخانه‌‌ی خود چیزهای زیادی می‌سازند؛ مثلاً ماکت کارخانه‌ی خودشان را هم ساخته‌اند.

 • شکر ستان
 • ۰
 • ۰

پروژه‌ی نویسندگی

یکی از هدف‌های مهارتی ما نویسندگی است. وقتی برای به‌دست آوردن این مهارت تلاش می‌کنیم، مهارت خواندن، مهارت نوشتن، مهارت گوش‌دادن و مهارت سخن‌گفتن را تمرین می‌کنیم. این چهار مهارت، چهار هدف اصلی درس فارسی در دوره‌ی ابتدایی هستند. به‌همین دلیل پروژه‌ی نویسندگی را شروع کردیم.

 • شکر ستان
 • ۰
 • ۱

بازی گنج‌یابی


یکی از بازی‌های محبوب، بازی‌های اکتشافی هستند؛ یعنی بازی‌هایی که چیزی را در آن‌ها کشف می‌کنیم.

یکی از بازی‌های اکتشافی که در این سال تحصیلی بارها با کودکان دبستانی انجام داده‌ام، گنج‌یابی نام دارد.

در این بازی، مربّی باید یک راهنما درست کند. راهنما، مجموعه‌ای از نوشته‌ها یا تصاویر است، که کودکان را به سوی هدف خاصّی راهنمایی می‌کند.

در بالا، تصویری از یک راهنما را مشاهده می‌کنید.

این بازی بستر مناسبی را برای رسیدن به بسیاری از هدف‌های آموزشی فراهم می‌کند.

در این پست یک نمونه از بازی گنج‌یابی را ارایه می‌کنم. این نمونه بعضی از هدف‌های آموزشی فارسی و ریاضی ابتدایی را برآورده می‌کند.

 • شکر ستان
 • ۰
 • ۰

سلام به همه‌ی کلاس‌دومی‌های عزیز. در اولین هفته‌ی بهمن چه کارهایی کردیم؟

 • شکر ستان
 • ۰
 • ۰

سلام به همه‌ی کلاس‌دومی‌های عزیز. در چهارمین هفته‌ی دی چه کارهایی کردیم؟

 • شکر ستان
 • ۰
 • ۰

دیروز که پنج‌شنبه بود، با یکی دیگر از مربی‌های مهربان به کلاس دوم رفتم، تا آن را تمیز، مرتب و منظم کنیم. 

 • شکر ستان
 • ۰
 • ۰

سلام به همه‌ی کلاس‌دومی‌های عزیز. در هفته‌ی سوم دی چه کارهایی کردیم؟

 • شکر ستان
 • ۰
 • ۰

شانزدهم دی

سلام به همه‌ی کلاس‌دومی‌های عزیز. دیروز چه کارهایی کردیم؟

 • شکر ستان
 • ۰
 • ۰

سیزدهم دی

سلام به همه‌ی کلاس‌دومی‌های عزیز. دیروز چه کارهایی کردیم؟

 • شکر ستان